Σχεδιασμός συσκευασίας για το Koukoudo Liqueur Mastic.
Awarded with Bronze Design Olymp Awards 2018.

Share this post