Σχεδιασμός συσκευασίας για το Koukoudo Liqueur Mastic.
Awarded with Bronze Design Olymp Awards 2018.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Skip to content