Σειρά καταχωρίσεων Hertz.
(Project στην εταιρία Magnet)

Share this post